CPR: REGLAMENT DE PRODUCCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Article_CPR_Blog

El 9 de març de 2011 el Parlament Europeu va adoptar el Reglament de Productes de la Construcció (doc. UE 305/2011), més conegut com CPR. El qual detalla les condicions per a la comercialització de productes de la construcció, establint uns assajos harmonitzats a aplicar per igual en tot el marc del mercat de la Unió Europea.

La legislació va entrar en vigor l'any passat, encara que serà d'obligat compliment per part dels fabricants a partir de juliol de 2017, passant a ser plenament aplicable en tots els estats membres de la UE. Es preveu que es vagi aplicant gradualment en els diferents graus de la comercialització fins a estar normalitzat.Com afecta el CPR al món de les instal·lacions?

El reglament, fa referència a tot aquell material destinat a incorporar-se de forma permanent en les obres de construcció, tant edificis com a enginyeria civil.

En el nostre sector, el principal afectat és el cablejat elèctric, exigint-se unes prestacions mínimes en protecció contra incendis.Com afecta el CPR al cable elèctric?

La CPR exigirà unes prestacions mínimes respecte a la reacció al foc, la resistència al foc i l'emissió de substàncies perilloses durant el desmantellament i reciclatge dels cables.Sota aquest marc, els fabricants han hagut de modificar els compostos de l'aïllant del cablejat per actualitzar els seus productes a aquestes noves exigències per tal de superar els assajos necessaris que demostrin que cada producte garanteix les exigències del CPR.Quins beneficis aportarà?

S'ha unificat el criteri de fabricació a nivell europeu, obligant a tots els fabricants a passar uns estrictes requisits per a la seva comercialització i a obtenir un certificat de producte.S'estableix un “llenguatge tècnic comú” per a fabricants, les autoritats dels Estats i els usuaris (arquitectes, enginyers, empreses de construcció…) que hagin de triar el producte més convenient segons l'ús en les obres de construcció. Quins cables afectarà?

L'objectiu del reglament són tots els cables instal·lats amb caràcter permanent en les estructures al moment de la construcció.

Afectant als cables destinats al subministrament elèctric i a les comunicacions als edificis i obres d'enginyeria civil, sotmesos als criteris de prestacions per a la reacció i la resistència al foc. Quines novetats portarà el cable comercialitzat sota la CPR?

Els fabricants hauran de justificar una sèrie de prestacions sota la norma harmonitzada. Hauran d'establir una Declaració de prestacions (DdP) i col·locar el marcat CE en l'etiqueta del producte.La DdP és un document pel qual el fabricant identifica clarament un producte i les seves prestacions per a la Reacció al Foc i pel qual assumeix la seva responsabilitat, que els fabricants posaran a disposició.Quins canvis s'aveïnen?

Els fabricants deixaran de comercialitzar i fabricar cablejat sense el marcat CE corresponent al CPR a partir de juliol de 2017.

La distribució haurà d'acomodar-se al reglament CPR, fent ús de la moratòria de la qual disposa.

El cablejat nou inclourà la euroclase (ca) de reacció al foc en el marcat sobre la coberta del cable, fent-ho fàcilment identificable. Distingirem 6 classes de rendiment ignifugo, des de la A a la F, determinant la resistència al foc de més a menys.A més, s'identificaran alguns criteris addicionals com l'acidesa i la caiguda de gotes o partícules inflamades durant la combustió.

El CPR suposarà una millora en la seguretat enfront del foc i garantirà la qualitat del cablejat a causa de les noves normes harmonitzades. Però també hauria de tenir un impacte en el sector augmentant flux d'informació entre usuaris i fabricadors, normalitzant la documentació dels fabricants que garantiran els seus productes mitjançant els Ddp de forma equivalent.

Adrià Llobera

30/05/2017