Analitzador de consum Webeee

webeee_M

Circutor

Wibee és un analitzador de consum amb connexió sense fil wifi que mostra les dades instantànies i històrics del consum elèctric de la línia elèctrica a la qual està connectat.
L'analitzador va dotat d'un imant el qual s'utilitza per connectar-ho sobre l'aparamenta del nostre quadre, sense cap tipus d'alimentació o cablejat.
Una vegada col·locat en el quadre, a través de l'app de Circutor s'enllaça amb la xarxa wifi local, i des d'aquest moment comencem a rebre la informació en el nostre dispositiu mòbil.

En quines instal·lacions es pot instal·lar wibee?
Hi ha dues versions, una per a instal·lacions monofàsiques i una altra per a trifàsiques, per tant, la instal·lació és factible en residències, comerços, edificis i indústries.

Què necessito per a la seva instal·lació?
Perquè el dispositiu funcioni es necessita disposar d'una xarxa wifi local i un ordinador, smartphone o tablet per rebre la informació recollida per wibee.

Quina informació proporciona?
El consum instantani de la línia o instal·lació on està connectada, la potència requerida, i el consum acumulat en el període determinat.
Fins i tot si li introduïm els costos del kWh que tenim contractat, així com les despeses fixes pel consum d'energia, ens pot indicar econòmicament el cost del consum.

Perquè necessito analitzar el consum?
- En residències és útil per controlar el consum de l'habitatge, analitzar d'on prové aquest consum, i prendre les mesures corresponents per reduir-lo.
- En comerços la despesa energètica és un cost molt destacat, i és imprescindible poder controlar el consum per poder diferenciar les despeses d'il·luminació, d'aparells elèctrics, de clima, etc. per poder ajustar de la manera més eficient aquestes despeses.
- En indústries és útil per a processos industrials per imputar els costos en grups diferenciats i poder establir ràtis d'eficiència energètica i així comprovar l'eficiència de la instal·lació.