Informació legal

Avís legal i política de privacitat

1. Titularitat de la pàgina web. 

La pàgina web és titularitat de SUAREP & LLADÓ, S.A., amb domicili social a C/ Sicilia, 335-341, 08025 – Barcelona i direcció de correu electrònic lopd@magserveis.com, CIF A08394157, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, f. 86, t. 3120, h. B-32959. SUAREP & LLADÓ, S.A. informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, conforme a la llei espanyola, concretament la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

 

2. Propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de SUAREP & LLADÓ, S.A., a qui en correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, i la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SUAREP & LLADÓ, S.A. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

 

3. Enllaços a d’altres webs.

SUAREP & LLADÓ, S.A. no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines webs de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des d’aquesta web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

 

4. Tractament de dades de l’usuari. 

Quan l’usuari facilita les seves dades a través de la nostra direcció de correu electrònic o el nostre formulari de contacte, autoritza expressament a SUAREP & LLADÓ, S.A. al tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de serveis o consultes i, previ consentiment, informar-li de productes i serveis que poguessin ser del seu interès. SUAREP & LLADÓ, S.A. inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de dades. SUAREP & LLADÓ, S.A. no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recavades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en els casos necessaris  per a la correcta prestació del servei, conforme l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a SUAREP & LLADÓ, S.A., Responsable del fitxer, direcció de correu electrònic lopd@magserveis.com 

 

5. Modificacions de la web.

SUAREP & LLADÓ, S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació. SUAREP & LLADÓ, S.A. es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d'adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. 

 

6. Cookies.

La web de SUAREP & LLADÓ, S.A. utilitza les següents cookies: 

NomPropietatFinalitatCóm ?Caducitat
PHPSESSID magserveis Identificar a l'usuari a la web de magserveis Al entrar a la plana Al finalitzar la sessió
Google Analytics
(utma, utmc, utmz, ga, gat)
Google Inc Per a realitzar estadístiques anónimes de l'us de la web Al acceptar l'us de cookies Entre 6 mesos i 2 anys
cc_cookie_accept magserveis Per a gestionar l'us de cookies a la nostra pàgina Al acceptar l'us de cookies 2 anys o al canviar la política de cookies

 

7. Fur aplicable.

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Barcelona.

 

8. Correu electrònic

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva, al seu destinatari, i conté informació confidencial Si rep aquest missatge per error, favor de notificar-ho al remitent immediatament i rebutjar-ho del seu sistema.

De conformitat amb la L.O 15/1999 LOPD i la Llei 34/2002 LSSICE, li informem que les seves dades de contacte formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de  Grup Magserveis  (Suarep & Lladó S.A i Fluorescència i electrónica, S.L)  amb la finalitat de gestionar el contacte amb vosté 
Vosté podrà sol·licitar l'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, així com també exercir tots els drets que li són reconeguts per llei, dirigint-se a Responsable del Fitxer Grup Magserveis  (Suarep & Lladó S.A i Fluorescència i electrónica, S.L)   al mail lopd@magserveis.com