Marques

Chint

Electricitat / Maniobra, mesura i control / Aparamenta modular / Residencial / Comercial /

Fabricant internacional de material elèctric de baixa, mitja i alta tensió.