Marques

Domusa

Calefacció i ACS / Energies Renovables / Calderes de Gasoil / Grups tèrmics / Biomassa / Caldera de pellets /

Marca destacada en la fabricació i comercialització de sistemes solars per a producció d'ACS, calderes de ferro fós i acer, utilitzant com a combustible gas, gasoil o biomassa, interacumuladors d'aigua calenta, calderes elèctriques, calderes murals a gas, termos elèctrics i cremadors de gasoil.