Marques

Industrias Ibaiondo

Calefacció i ACS / Vasos d'expansió / per calefacció / per ACS / Accessoris Calefacció ACS /

Industrias Ibaiondo dissenya, fabrica i distribueix recipients a pressió, destinats al sector de la construcció.