Marques

K-Flex

Aire Condicionat / Accessoris Climatització / Tub de coure i aïllament /

Companyia italiana epecialitzada en la fabricació d'aillament elastomèric per aplicacions tèrmiques i acústiques.